kopce Stanislav Antalic fakulta

MENU

Projekty
Publikácie
Výuka
O mne
Linky
Osobné údaje:
Meno a priezvisko:Stanislav Antalic
E-mail:Stanislav.Antalicatfmph.uniba.sk
Vzdelanie
Vysoká škola:Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Bratislava
Špecializácia:Jadrová a subjadrová fyzika
1995 - 2000Magisterské štúdium
2001 - 2005PhD štúdium
Dizertačná prácaSynthesis and properties of neutron deficient isotopes of elements around Z=100
Zamestnanie
2005 - doposiaľUniverzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Bratislava
Zahraničné pobyty:
September - December 1999GSI Darmstadt
September 2000 - September 2001GSI Darmstadt
2001 - doposiaľDesiatky pobytov v GSI Darmstadt (Nemecko), INFN Legnaro (Taliansko), JINR Dubna (Rusko), University of Jyväskylä (Fínsko)
Skúsenosti a prax: Príprava, realizácia, on-line a off-line analýza viacerých experimentov zameraných na:
 • štúdium reakcií s produkciou nových superťažkých prvkov (SHIP@GSI, RITU@JYFL a Dubna)
 • Spektroskopia vlastností ťažkých a superťažkých prvkov (Legnaro, RITU@JYFL, SHIP@GSI)
 • Syntéza viacerých nových izotopov(SHIP@GSI, RITU@JYFL)
 • Identifikácia oneskoreného štiepenia v okolí Z = 82 (SHIP@GSI, ISOLDE@CERN)
 • Štúdium jadrovej štruktúry s využitím rádioaktívnych zväzkov (ISOLDE@CERN)
 • štúdium mechanizmu reakcií ťažkých jadier (Legnaro, SHIP@GSI)
Vývoj a testovanie chladenia terčového sýstemu na exp. zariadení SHIP
Spolupráca na vývoji analyzačného softwaru pre exp. zariadenie SHIP
Zodpovedný riešiteľ, alebo spoluriešiteľ viacerých APVT, APVV a VEGA grantov
Publikačná činnosť:
 • 53 publikácií v karentovaných časopisoch
 • 60 publikácií v ostatných časopisoch
 • 14 príspevkov na konferenciách
 • vyše 550 citácií v karentovaných časopisoch (podľa ISI-WOK)
Jazykové znalosti: anglicky - aktívne, nemecky - pasívne, rusky - pasívne
Pedagogická činnosť: Odučených 46 semesterhodín
Školiteľ 1 PhD práce, 4 diplomových a 4 bakalárskych prác
Grantová čínnosť a ocenenia:
Cena za vedu 2009 udelená FMFI Univerzity Komenského
Spoluriešiteľ viacerých APVT grantu a viacerých VEGA grantov
Zodpovedný riešiteľ dvoch APVV grantov (90000 a 85000 Euro)
Zodpovedný riešiteľ úloh v rámci EURONS a ENSAR projektov (cca 12 000 a 14 500 Euro)
Počítačové znalosti:
 • MS Windows, Linux - administrácia
 • MS Office (Word, Excel, Access, Power Point), LaTeX
 • Programovanie (C++, PL1, Pascal, Python), Qt designer
 • Rôzny software zameraný na analýzu dát (PAW, ROOT, Origin, GO4 framework...)
Aktualizácia:2.07.2012

Komentáre, pripomienky, otázky posielať na:antalicatfmph.uniba.sk

Posledná aktualizácia: 5.10.2018

Nepretržite vo výstavbe