kopce Stanislav Antalic fakulta

MENU

Projekty
Publikácie
Výuka
O mne
Linky

Novinky

24.9.2015 Update diplomových témNová séria prednášok "Jadrové reakcie"Nový typ asymet. štiepenia viď aj Nature News, Scientific American, Science News, Physics World, PhysOrg.com...Update PhD témNová séria prednášok "Vedecko technické výpočty"Update bakalárskych tém
Me

Táto stránka je momentálne vo výstavbe. Ide de facto o nekonečnú a veľmi pomalú výstavbu takže jednotlivé časti pribúdaju veľmi pomaly :-) Vznikla najmä pre účel informovania študentov na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského vo veci výuky, diplomových príp. bakalárskych tém.

Sekcia Práca je info o tom čo vlastne profesionálne robím. Časom sa tu objavia ďalšie informácie o projektoch v oblasti jadrovej spektroskopie a dosiahnutých výsledkoch. Sekcia Výuka obsahuje informácie pre študentov. Možno tu náisť nielen podklady k prednáškam, ale aj informácie o ponuke bakalárskych, diplomových príp. PhD tém.

V časti Linky pribudnú odkazy na linky, ktoré považujem za zaujímave... Neskôr pribudne časť s nejakými fotografiami - ale to ešte veľa vody pretečie Dunajom, kým si na to nájdem čas.

Novinky:

12. December 2010 - Mimoriadne zaujímavý výsledok: identifikácia nového typu asymetrického štiepenia (Physical Review Letters 105, 252502 (2010)). Tento výsledok bol nasledne komentovaný aj vo viacerých populárno-vedeckých časopisoch ako napr. Nature News, Scientific American, Science News, Physics World and PhysOrg.com.

28. Júl 2010 - Úspešne realizovaný experiment so syntézou 116-teho prvku v reakcii 48Ca+248Cm na separátore SHIP. Ide o prvé nezávislé potvrdenie predchádzajúcich výsledkov získaných v Dubne.

Komentáre, pripomienky, otázky posielať na:antalicatfmph.uniba.sk

Posledná aktualizácia: 5.10.2018

Nepretržite vo výstavbe