kopce Stanislav Antalic fakulta

MENU

Projekty
Publikácie
Výuka
O mne
Linky

Novinky

24.9.2015 Update diplomových témNová séria prednášok "Jadrové reakcie"Nový typ asymet. štiepenia viď aj Nature News, Scientific American, Science News, Physics World, PhysOrg.com...Update PhD témNová séria prednášok "Vedecko technické výpočty"Update bakalárskych tém
Publication list

Zoznam publikácií aktualizovaný k roku 2015. V prípade, že nemáte prístup k niektorému časopisu avšak chceli by ste niektorý článok pošlite mi mail. Samotný zoznam je rozdelený do nasledujúcich kategórií:


Štúdium superťažkých a transaktiniových jadier (Z>104)

S. Antalic, F. P. Heßberger et al.
Nuclear isomers in 259Sg and 255Rf
European Physical Journal A 51, 41 (2015)

S. Hofmann et al. incl. S. Antalic
The reaction 48Ca+248Cm -> 296116*studied at the GSI-SHIP
European Physical Journal A 48, 62 (2012)

K. Nishio et al. incl. S. Antalic
Nuclear orientation in the reaction S-34+U-238 and synthesis of the new isotope (268)Hs
Physical Review C 82, 024611 (2010)

F.P. Heßberger, S. Antalic et al.
Alpha-decay properties of 261Bh
European Physical Journal A 43, 175 (2010)

D. Ackermann, S. Antalicet al.
Superheavy Element Synthesis and Nuclear Structure
AIP Conference Proceedings 1165, 124 (2009)

S. Hofmann et al. incl. S. Antalic
Confirmation Of Super Heavy Element Production In 48Ca Induced Fusion Reactions A Handshake Of Physics And Chemistry For Element 112
AIP Conference Proceedings, Volume 1012, pp. 69-73 (2008)

S. Hofmann et al. incl. S. Antalic
Studies of superheavy elements at SHIP
Int. J. of Modern Phys. E16 (2007) 937-947

S. Hofmann et al. incl. S. Antalic
The reaction 48Ca+238U ->286112 studied at the GSI-SHIP
The European Physical Journal A, Volume 32, Issue 3, pp.251-260

B. Streicher, S. Antalic et al.
Alpa-Gamma decay studies of 261Sg
Acta Physica Polonica B38 (2007) 1561

K. Nishio, S. Hofmann, F.P. Heßberger et al. incl. S. Antalic
Measurement of evaporation residue cross-sections of the reaction 30Si + 238U at subbarrier energies
AIP Conference Proceedings, Volume 891, pp. 71-79 (2007)

S. Hofmann et al. incl. S. Antalic
Studies of SHE at SHIP
AIP Conference Proceedings, Volume 912, pp. 211-220 (2007)

K. Nishio, S. Hofmann, F. P. Heßberger et al. incl. S. Antalic
Measurement of evaporation residue cross-sections of the reaction 30Si + 238U at subbarrier energies
The European Physical Journal A, Volume 29, Issue 3, pp.281-287

S. Hofmann et al. incl. S. Antalic
Properties of heavy nuclei measured at the GSI SHIP
Nucl. Phys. A734 (2004) 93-100

S. Hofmann, F.P. Heßberger et al. incl. S. Antalic
New Results on Elements 111 and 112
The European Physical Journal A, Volume 14, Issue 2, pp. 147-157 (2002)

S. Hofmann et al. incl. S. Antalic
The New Isotope 270110 and Its Decay Products 266Hs and 262Sg
The European Physical Journal A 10, 5 (2001)

Spektroskopia transuránov (Z = 92 – 104)

S. Antalic, F.P. Heßberger et al.
Nuclear Structure of Heavy N=153 isotones
Acta Physica Polonika B 44, 387 (2013)

B. Sulignano, C. Theisen et al. incl. S. Antalic
Investigation of high-K states in 252No
Physical Review C 86, 044318 (2012)

F.P. Hessberger S. Antalic et al.
Alpha-gamma decay studies of 253No and its daughter products 253Md, 249Fm
European Physical Journal A 48, 75 (2012)

S. Antalic, F.P. Hessberger et al.
Isomeric states in 253No and 253Fm
European Physical Journal A47, 62 (2011)

M. Venhart, F.P. Hessberger et al. incl. S. Antalic
Decay study of 246Fm at SHIP
European Physical Journal A 47, 20 (2011)

F.P. Heßberger, S. Antalic et al.
Decay studies of K isomers in No-254
European Physical Journal A 43, 55 (2010)

S. Antalic et al.
Studies of neutron-deficient mendelevium isotopes at SHIP
European Physical Journal A43, 35 (2010)

B. Streicher, F.P. Heßberger, S. Antalic et al.
Alpha-gamma decay studies of (261)Sg and (257)Rf
European Physical Journal A 45, 275 (2010)

B. Sulignano et al. incl. S. Antalic
K Isomer in 252No
AIP Conference Proceedings 1224, 322 (2010)

K. Hauschild et al. incl. S. Antalic
Spectroscopy of transfermium nuclei using the GABRIELA set up at the focal plane of the VASSILISSA recoil separator
AIP Conference Proceedings 1224, 269 (2010)

F.P. Heßberger et al. incl. S. Antalic
Decay properties of neutron-deficient isotopes of elements from Z=101 to Z=108
European Physical Journal A 41, 145 (2009)

S. Antalic et al.
Study of the K-Isomers in Odd-Mass Nuclei at SHIP
Acta Physica Polonica B 40, 763 (2009)

S.Ketelhut, P.T. Greenlees et al. incl. S. Antalic
gamma-Ray Spectroscopy at the Limits: First Observation of Rotational Bands in Lr255
Physical Review Letters, vol. 102, Issue 21, id. 212501

S. Antalic, F. P. Heßberger, S. Hofmann et al.
Study of K-Isomers in odd-mass nuclei at SHIP
Acta Physica Polonica B40, 763 (2009)

S.Antalic, F.P. Heßberger, S. Hofmann et al.
Decay studies of neutron-deficient lawrencium isotopes
The European Physical Journal A, Volume 38, Issue 2, pp.219-226

K. Hauschild, A. Lopez-Martens, A.V. Yeremin, O. Dorvaux et al. incl S. Antalic
High-K,t1/2=1.4(1) ms, isomeric state in 255Lr
Physical Review C, vol. 78, Issue 2, id. 021302

B. Sulignano, S. Heinz, F.P. Heßberger, S. Hofmannet al. incl. S. Antalic
Identification of a K isomer in 252No
The European Physical Journal A, Volume 33, Issue 4, pp.327-331

F. P. Heßberger, S. Hofmann et al. incl. S. Antalic
Alpha-gamma decay studies of 255Rf, 251No and 247Fm
The European Physical Journal A, Volume 30, Issue 3, pp.561-569

F. P. Heßberger, S. Hofmann et al. incl. S. Antalic
Alpha-gamma decay studies of 255No
The European Physical Journal A, Volume 29, Issue 2, pp.165-173

S. Antalic et al.
Synthesis and properties of the heaviest elements
Acta Physica Slovaca vol. 56 No.2, 87-90

F. P. Heßberger, S. Antalic, B. Streicher, S. Hofmannet al.
Energy systematics of low-lying Nilsson levels in odd-mass einsteinium isotopes
The European Physical Journal A, Volume 26, Issue 2, pp.233-239

Štiepenie jadier a oneskorené štiepenie

L. Ghys et al. incl. S. Antalic
Evolution of fission-fragment mass distributions in the neutron-deficient lead region
Physical Review C 90, 041301 (2014)

K. Nishio et al. incl. S. Antalic
Study of heavy-ion induced fission for heavy-element synthesis
EPJ Web of Conferences 66, 03065 (2014)

V. Liberati, A.N. Andreyev, S. Antalic et al.
beta-delayed fission and alpha decay of 178Tl
Physical Review C 88, 044322 (2013)

A.N. Andreyev, S. Antalic et al.
beta-delayed fission of 192At,194At
Physical Review C 87, 014317 (2013)

J.F.W. Lane, A.N. Andreyev, S. Antalic et al.
beta-delayed fission of 186Bi,188Bi isotopes
Physical Review C 87, 014318 (2013)

M. Veselsky, A.N. Andreyev et al. incl. S. Antalic
Fission-barrier heights of neutron-deficient mercury nuclei
Physical Review C 86, 024308 (2012)

A.N. Andreyev et al. incl. S. Antalic
New Type of Asymmetric Fission in Proton-Rich Nuclei
Physical Review Letters 105, 252502 (2010)

Spektroskopia v oblasti olova (Z ≈ 82)

Z. Kalaninova, S. Antalic, F.P.Heßberger et al.
Levels in 223Th populated by alpha decay of 227U
Physical Review C 93, 014321 (2015)

A.N. Andreyev, S. Antalic et al.
Alpha decay of 176Au
Physical Review C 90, 044312 (2014)

Z. Kalaninova, S. Antalic, A.N. Andreyev et al.
Decay of 201-203Ra and 200-202Fr
Physical Review C 89, 054312 (2014)

M.D. Seliverstov, T.E. Cocolios et al. incl. S. Antalic
Electromagnetic moments of odd-A 193-203Po, 211Po isotopes
Physical Review C 89, 034323 (2014)

A.N. Andreyev, M. Huyse, P. Van Duppen et al. incl. S. Antalic
Signatures of the Z=82 Shell Closure in alpha-Decay Process
Physical Review Letters 110, 242502 (2013)

A.N. Andreyev, V. Liberati, S. Antalic et al.
alpha-decay spectroscopy of the chain 179gTl→175gAu→171gIr→167mRe
Physical Review C 87, 054311 (2013)

S. Rothe, A.N. Andreyev et al. incl. S. Antalic
Measurement of the first ionization potential of astatine by laser ionization spectroscopy
Nature Communications 4, 1835 (2013)

Z. Kalaninova, A.N. Andreyev, S. Antalic et al.
alpha decay of the very neutron-deficient isotopes 197-199Fr
Physical Review C 87, 044335 (2013)

M.D. Seliverstov, T.E. Cocolios et al. incl. S. Antalic
Charge radii of odd-A 191-211Po isotopes
Physics Letters B 719, 362 (2013)

M. Venhart, A.N. Andreyev et al. incl. S. Antalic
Determination of alpha-decay branching ratios for 178Hg, 179Hg
European Physical Journal A 48, 101 (2012)

J. Elseviers, A.N. Andreyev, S. Antalic et al.
Shape coexistence in 180Hg studied through the beta decay of 180Tl
Physical Review C 84, 034307 (2011)

T.E. Cocolios, W. Dexters et al. incl. S. Antalic
Early Onset of Ground State Deformation in Neutron Deficient Polonium Isotopes
Physical Review Letters 106, 052503 (2011)

M. Venhart, A.N. Andreyev et al. incl. S. Antalic
Shape coexistence in odd-mass Au isotopes: Determination of the excitation energy of the lowest intruder state in 179Au
Physics Letters B 695, 82 (2011)

J.A. Heredia, A.N. Andreyev, S. Antalic et al.
The new isotope 208Th
European Physical Journal A46, 337 (2010)

T.E. Cocolios et al. incl. S. Antalic
Structure of 191Pb from alpha- and beta-decay spectroscopy
Journal of Physics G-Nuclear and Particle Physics 37, 125103 (2010)

A.N.Andreyev, S. Antalic et al.
The new isotope Pb-179 and alpha-decay properties of Tl-179(m)
Journal of Physics G-Nuclear and Particle Physics 37, 035102 (2010)

A.N.Andreyev, S. Antalic et al.
Alpha decay of 180Pb, 181Pb
Physical Review C 80, 054322 (2009)

A.N.Andreyev, S. Antalic et al.
Identification and decay of the 0.48 ms 13/2+ isomer in 181Hg
Physical Review C 80, 044334 (2009)

J. Pakarinen et al. incl. S. Antalic
Evidence for prolate structure in light Pb isotopes from in-beam gamma-ray spectroscopy of 185Pb
Physical Review C 80, 031303 (2009)

A.N. Andreyev, S. Antalic et al.
Decay of the 9/2(-) isomer in 181Tl and mass determination of low-lying states
Physical Review C 80, 024302 (2009)

A.N. Andreyev, S. Antalic et al.
Alpha decay of 194At
Physical Review C 79, 064320 (2009)

J. Pakarinen, A.N. Andreyev, S. Antalic et al.
Evidence for a strongly-coupled band in very neutron-deficient odd-mass nucleus Pb-185
AIP Conference Proceedings, Volume 1012, pp. 413-415 (2008)

J. Khuyagbaatar, S. Hofmann, F.P. Heßberger et al. incl. S. Antalic
Isomeric states in 214Th and 213Th
The European Physical Journal A, Volume 34, Issue 4, pp.355-361

S. Antalic, A.N. Andreyev et al.
The new isotopes in Po-Rn region
Acta Physica Polonica B38 (2007) 1557

A. N. Andreyev, S. Antalic, M. Huyse, P. Van Duppen et al.
&alpha decay of the new isotopes 193Rn, 194Rn
Physical Review C, vol. 74, Issue 6, id. 064303

P. Kuusiniemi, F.P. Heßberger et al. incl. S. Antalic
Studies of 213g,mRa and 214g,mRa by &alpha and &gamma decay
The European Physical Journal A, Volume 30, Issue 3, pp.551-559

A. N. Andreyev, S. Antalic et al.
&alpha-decay of the new isotope 187Po: Probing prolate structures beyond the neutron mid-shell at N=104
Physical Review C, vol. 73, Issue 4, id. 044324

A. N. Andreyev, S. Antalic et al.
&alpha-decay spectroscopy of the new isotope 192At
Physical Review C, vol. 73, Issue 2, id. 024317

A.N.Andreyev et al. incl. S. Antalic
&alpha-decay spectroscopy of light odd-odd Bi isotopes - I: 188,190Bi nuclei
The European Physical Journal A, Volume 18, Issue 1, pp.39-54

F. P. Heßberger, S. Hofmann, I. Kojouharov et al. incl. S. Antalic
Radioactive decay of 217Pa
The European Physical Journal A, Volume 15, Issue 3, pp. 335-342 (2002)

Jadrové reakcie

J. Diriken et al. incl. S. Antalic
Experimental study of the 66Ni(d,p)67Ni one-neutron transfer reaction
Physics Review C 91, 054321 (2015)

V. Singh, D. Ackermann, S. Antalic et al.
Spin distribution measurement for 64Ni+100Mo at near and above barrier energies
EPJ Web of Conferences 86, 00053 (2014)

A. N. Andreyev et al. incl. S. Antalic
Cross section systematics for the lightest Bi and Po nuclei produced in complete fusion reactions with heavy ions
Physical Review C 72, 014612 (2005)

D. Ackermann, S. Antalic et al. incl.
Reaction mechanism studies using the CN/ER spin distribution
The European Physical Journal A, Volume 20, Issue 1, pp.151-152

Oblasť stredne ťažkých jadier

J. Diriken et al. incl. S. Antalic
Study of the deformation-driving Ν d(5/2) orbital in 67Ni using one-neutron transfer reactions
Physics Letters B 736, 533 (2014)

Experimentálna technika, detekčné a terčové systémy

D.A. Fink, T.E. Cocolios et al. incl. S. Antalic
In-Source Laser Spectroscopy with the Laser Ion Source and Trap: First Direct Study of the Ground-State Properties of 217Po,219Po
Physical Review X 5, 011018(2015)

B.A. Marsh et al. incl. S. Antalic
New developments of the in-source spectroscopy method at RILIS/ISOLDE
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B 317, 550 (2013)

E. Parr, R.D. Herzberg et al. incl. S. Antalic
New approaches to assign configurations using low-statistic gamma-ray spectra
European Physical Journal A 48, 134 (2012)

S. Antalic, P. Cagarda, et al.
Target cooling for high current experiments at SHIP
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A 530, 185 (2004)

B. Kindler et al. incl. S. Antalic
Status of the target development for the heavy element program
AIP Conference Proceedings, Volume 576, pp. 1148-1151 (2001)


Komentáre, pripomienky, otázky posielať na:antalicatfmph.uniba.sk

Posledná aktualizácia: 5.10.2018

Nepretržite vo výstavbe