kopce Stanislav Antalic fakulta

MENU

PhD témy
Diplomové témy
Bakalárske témy
Jadrová fyzika (Bc.)
Fyzika atómového jadra (Mgr.)
Metódy štúdia jadrovej štruktúry
Jadrové reakcie
PhD Jadrová fyzika

Novinky

24.9.2015 Update diplomových témNová séria prednášok "Jadrové reakcie"Nový typ asymet. štiepenia viď aj Nature News, Scientific American, Science News, Physics World, PhysOrg.com...Update PhD témNová séria prednášok "Vedecko technické výpočty"Update bakalárskych tém

Informácie o diplomových a bakalárskych témach, prednáškach, kritériách na zápočty a skúšky, a ďaľších informáciách pre študentov

Novinky v časti výuka:
December 2010 - PhD témy (aktualizácia)
Zimný semester 2010 - Nová séria prednášok "Vedecko technické výpočty"
August 2010 - Diplomové témy (aktualizácia)
Marec 2010 - Bakalárske témy (aktualizácia)
Marec 2010 - Aktualizácia podkladov z prednášky "Jadrová spektroskopia"


Komentáre, pripomienky, otázky posielať na:antalicatfmph.uniba.sk

Posledná aktualizácia: 5.10.2018

Nepretržite vo výstavbe