kopce Stanislav Antalic fakulta

Práca

Zhrnutie
Superťažké prvky
Štruktúra transfermií
Jadrá v okolí Z=82
Oneskorené štiepenie
Prezentácie

Novinky

24.9.2015 Update diplomových témNová séria prednášok "Jadrové reakcie"Nový typ asymet. štiepenia viď aj Nature News, Scientific American, Science News, Physics World, PhysOrg.com...Update PhD témNová séria prednášok "Vedecko technické výpočty"Update bakalárskych tém
na hlavnú stránku

Štruktúra ťažkých atómových jadierAtómové jadrá študuje jadrová fyzika už približne 100 rokov. Jadrová fyzika je však pritom jednou z vedných oblastí s množstvom nezodpovedaných otázok. Naďalej je aktuálna najmä problematika schopnosti vytvoriť model opisujúci jednu zo základných častí tvoriacich náš svet, ktorý nás obklopuje – jadro atómu. Doposiaľ nevie teória uspokojujúco opísať štruktúru atómového jadra, mechanizmus fúzie a interakcie jadier alebo ich štiepenia a rozpadu. Avšak pre akúkoľvek snahu teoretických fyzikov opísať procesy prebiehajúce v atómových jadrách sú nevyhnutné experimentálne merania.

Mimoriadne silným nástrojom, ktorý prináša mnoho dôležitých výsledkov pre naše pochopenie štruktúry atómového jadra je spektroskopia exotických atómových jadier. Špeciálne hodnotné sú výsledky pre extrémne situácie, ako sú napríklad jadrá s extrémnou hmotnosťou (superťažké prvky), príp. jadrá ďaleko od línie stability s extrémnym pomerom počtu protónov a neutrónov, či jadrá z oblastí uzavtvorených vrstiev, kde prichádza k výrazným zmenám ich štruktúry. Ide o aplikáciu jadrovej spektroskopie v unikátnych oblastiach tabuľky izotopov, na samom okraji možností súčasnej jadrovej fyziky prinášajúci jedinečné výsledky o štruktúre jadier.

Je iba niekoľko laboratórií na svete, kde technické vybavenie umožňuje efektívne syntetizovať a priamo skúmať vlastnosti najťažších atómových jadier. Každý výsledok je však mimoriadne cenný z pohľadu porozumenia dejov v prírode na úrovni jadrier atómov. Lepšie poznanie a pochopenie vlastností atómových jadier a realizácia základného výskumu v tejto oblasti má samozrejme aj zásadný charakter aplikovateľnosť a tvorbu nových nápadov voblasti využitia jadrovej fyziky v budcnosti. Či už ide napríklad o využitie jadrových procesov pri vývoji nových koncepcií jadrovo-energetických zariadení, nových smerov pre efektívnu transmutáciu dlhožijúceho rádioaktívneho odpadu prípadne vývoj technológií aplikovaných v ďalších oblastiach vedy ako napr. jadrovej medicíny.

na hlavnú stránku

Komentáre, pripomienky, otázky posielať na:antalicatfmph.uniba.sk

Posledná aktualizácia: 5.10.2018

Nepretržite vo výstavbe