kopce Stanislav Antalic fakulta

MENU

PhD témy
Diplomové témy
Bakalárske témy
Jadrová fyzika (Bc.)
Fyzika atómového jadra (Mgr.)
Metódy štúdia jadrovej štruktúry
Jadrové reakcie
PhD Jadrová fyzika

Novinky

24.9.2015 Update diplomových témNová séria prednášok "Jadrové reakcie"Nový typ asymet. štiepenia viď aj Nature News, Scientific American, Science News, Physics World, PhysOrg.com...Update PhD témNová séria prednášok "Vedecko technické výpočty"Update bakalárskych tém
Vedecko technické výpočty

Predmet určený pre bakalárske štúdium aplikovanej informatiky


Termín výuky: Štvrtok: 13:10 (poslucháreň B)
Konzultácie: Po dohovore e-mailom, prip. po skončení prednášky)
Predbežný termín priebežného testu: 20.11.2014. Študenti s priezviskom A-K o 13:10 a študenti s priezviskom L-Z o 14:00


Prihlasovanie sa na skúšky

Na skúšky sa prihlasujte cez AIS. Celkovo bude cca 9 termínov.
Na každý termín sa môže prihlásiť zvyčajne 13 študentov.
Update 12.12.2014: Máte možnosť sa prihásiť na prvý termín 18.12.2014 v posluchárni B. Maximálny počet je 35 študentov. Ďalšie termíny vypíšem v najbližších dňoch.

Neúčasť na skúške

Neblokujte zbytočne termíny. Komplikujete tým situáciu kolegom, ktorí majú o termín seriózny záujem. Ak viete, že sa na skúšku nemôžete dostaviť, tak sa v AISe odhláste. Pri neohlásenej neúčasti na zapísanom termíne, bez vážneho dôvodu, sa skúška v danom termíne hodnotí ako Fx.

Hodnotenie:

Priebežný test cez semester 35 bodov
Záverečný test 65 bodov (December, Janurár).
Bonus za vypracovanie zadani ~ 25 bodov (domáce úlohy a bonusové zadania na testoch).
Z domácich úloh akceptujem prvých 20 zadaní.
Najlepší siedmi v hodnotení bonusových bodov dostanú o stupeň lepšie hodnotenie, za predpokladu, že si bez zlepšenia zaslúžia aspoň E.
Spolu bolo možné získať počas semestra 129 bodov/ Výsledné hodnotenie bude určené podľa nasledujúcej stupnice:

(90-100) bodov ....... A
(80-90) bodov ........ B
(70-80) bodov ........ C
(60-70) bodov ........ D
(50-60) bodov ........ E
(0-50) bodov ........ Fx

Skúšky

Mobily nie su povolené. Môžete použiť kalkulačku, pero a papier.
Čas na vyriešenie testu je cca 70 minút.
Vzorový riešený test 1 
Vzorový riešený test 2 

Opisovanie

Opisovanie domácich úloh je výrazná strata času - ako pre študenta, ktorý tým príde o možnosť naučiť sa niečo, tak aj pre vyučujúceho, ktorý nemá prehľad o skutočných znalostiach študenta. Dôležitým je aj fakt, nespravodlivej výhody voči ostatným kolegom v ročníku. Preto je akékoľvek opisovanie neprípustné.
V prípade odovzdania opísanej domácej úlohy, budú body dotknutým študentom odpočítané, a to bez ohľadu na to kto od koho opisoval. V prípade opísania, alebo inej nepovolenej pomoci, na skúške študent automaticky stráca termín a z daného termínu má hodnotenie Fx.

Bonusové zadania

Riešenia posielajte elektronicky. Veľkosť prílohy by nemala prekročiť 1 MB! Opravné riešnia neakceptujem
Výsledné body sú nahrávane do AISu ako priebežné hodnotenie.
Ohodnotenie bonusového zadania a bodov je možné reklamovať do 10 dní od nahratia výsledkov.

Task 1: 8-bit Pi Zadanie (PDF) 
Task 2: Chyba numerického integrálu a dráhy vozidla Zadanie (PDF) 
Task 3: Štatistické distribúcie Zadanie (PDF) 
Task 4: Štatistické distribúcie 2 Zadanie (PDF) 
Task 5: Interpolácia Zadanie (PDF)  Dostal som 12 riešení
Task 6: Regresia Zadanie (PDF)  Deadline: 13.11.2014 - Nezabudnite, že 13.11.2014 nebude prednáška a 20.11.2014 bude mid-term test.
Task 7: Numerická derivácia Zadanie (PDF) 
Task 8: Numerické integrovanie Zadanie (PDF) 


Neistoty vo výpočtoch Verzia PDF  Štatistické rozdelenia Verzia PDF  Systém lineárnych rovníc Verzia PDF  Interpolácie Verzia PDF  Regresia Verzia PDF  Derivácia funkcie Verzia PDF  Numerické integrovanie funkcie Verzia PDF  Nelineárne Funkcie Verzia PDF  Diferenciálne rovnice Verzia PDF  ----->


Komentáre, pripomienky, otázky posielať na:antalicatfmph.uniba.sk

Posledná aktualizácia: 5.10.2018

Nepretržite vo výstavbe