kopce Stanislav Antalic fakulta

MENU

PhD témy
Diplomové témy
Bakalárske témy
Jadrová fyzika (Bc.)
Fyzika atómového jadra (Mgr.)
Metódy štúdia jadrovej štruktúry
Jadrové reakcie
PhD Jadrová fyzika

Novinky

24.9.2015 Update diplomových témNová séria prednášok "Jadrové reakcie"Nový typ asymet. štiepenia viď aj Nature News, Scientific American, Science News, Physics World, PhysOrg.com...Update PhD témNová séria prednášok "Vedecko technické výpočty"Update bakalárskych tém
Jadrové reakcie

Predmet určený pre magisterské štúdium jadrovej a subjadrovej fyziky

Termín výuky:

Štvrtok: 13:10 (F1-111)

Hodnotenie:

Priebežný test cez semester 40 bodov
Záverečný test 60 bodov (December, Janurár).
Bonus za vypracovanie zadani ~ 20 bodov (domáce úlohy a bonusové zadania na testoch).
Najlepší dvaja v hodnotení bonusových bodov dostanú o stupeň lepšie hodnotenie, za predpokladu získania aspoň 50 bodov.
Stupnica hodnotenia:
90+ bodov .......... A
80-90 bodov ........ B
70-80 bodov ........ C
60-70 bodov ........ D
50-60 bodov ........ E
0-50 bodov ........ Fx

Témy:

Základný prehľad Verzia PDF 
Reakcie vedúce cez vznik zloženého jadra Verzia PDF  (update 26.3.2020)
Priame Reakcie Verzia PDF  (update 2.4.2020)
Základná kinematika jadrových reakcií Verzia PDF  (Update 9.4.2020)


Komentáre, pripomienky, otázky posielať na:antalicatfmph.uniba.sk

Posledná aktualizácia: 5.10.2018

Nepretržite vo výstavbe