kopce Stanislav Antalic fakulta

MENU

PhD témy
Diplomové témy
Bakalárske témy
Jadrová fyzika (Bc.)
Fyzika atómového jadra (Mgr.)
Metódy štúdia jadrovej štruktúry
Jadrové reakcie
PhD Jadrová fyzika

Novinky

24.9.2015 Update diplomových témNová séria prednášok "Jadrové reakcie"Nový typ asymet. štiepenia viď aj Nature News, Scientific American, Science News, Physics World, PhysOrg.com...Update PhD témNová séria prednášok "Vedecko technické výpočty"Update bakalárskych tém
Jadrová fyzika

Predmet určený pre bakalárske štúdium fyziky
Prednášky: Utorok 12:15 (F1 327) a Piatok 8:35 (F1 327)
Konzultácie: Po dohovore e-mailom

Prihlasovanie sa na skúšky

Vypísanie termínov skúšok a zapísanie sa na ne bude realizované prostredníctvom AISu.

Neúčasť na skúške

Ak viete, že sa na skúšku nemôžete dostaviť, tak sa v AISe odhláste. Pri neohlásenej neúčasti na zapísanom termíne, bez vážneho dôvodu, sa daný termín hodnotí Fx.

Hodnotenie:

Priebežný test cez semester 40 bodov
Záverečný test 60 bodov (December, Janurár).
Bonus za vypracovanie zadani ~ 20 bodov (domáce úlohy a bonusové zadania na testoch).
Najlepší dvaja v hodnotení bonusových bodov dostanú o stupeň lepšie hodnotenie, za predpokladu získania aspoň 50 bodov.
Spolu bude možné získať počas semestra ~ 120 bodov. Výsledné hodnotenie bude určené podľa základnej 100 bodovej časti nasledujúco:

90 a viac bodov ....... A
80-90 bodov ........ B
70-80 bodov ........ C
60-70 bodov ........ D
50-60 bodov ........ E
0-50 bodov ........ Fx

Skúšky

Mobily nie su povolené. Môžete použiť kalkulačku, pero a papier.

Opisovanie

Opisovanie domácich úloh je strata času - ako pre študenta, ktorý tým príde o možnosť naučiť sa niečo nové, tak pre vyučujúceho, ktorý nemá prehľad o skutočných znalostiach. Dôležitým je aj fakt, nespravodlivej výhody voči ostatným kolegom v ročníku. Preto je akékoľvek opisovanie neprípustné.
V prípade odovzdania opísanej bonusovej úlohy, budú body dotknutým študentom odpočítané, a to bez ohľadu na to kto od koho opisoval. V prípade opísania, alebo inej nepovolenej pomoci, na skúške študent automaticky stráca termín a z daného termínu má hodnotenie Fx.

Témy:

Objav atómového jadra Verzia PDF 
Základné vlastnosti jadier Verzia PDF 
Základné modely opisujúce jadro atómu Verzia PDF 
Základné rádioaktívne rozpady Verzia PDF 
Gama prechody Verzia PDF 
Štiepenie jadier Verzia PDF 
Interakcia žiarenia Verzia PDF 
Detekcia žiarenia Verzia PDF 
Jadrové reakcie Verzia PDF 
Urýchľovače Verzia PDF 
Vybrané aplikácie jadrovej fyziky Verzia PDF 
Základné reakcie jadrovej astrofyziky Verzia PDF 
Základy fyziky elementárnych častíc Verzia PDF Komentáre, pripomienky, otázky posielať na:antalicatfmph.uniba.sk

Posledná aktualizácia: 5.10.2018

Nepretržite vo výstavbe