kopce Stanislav Antalic fakulta

MENU

PhD témy
Diplomové témy
Bakalárske témy
Jadrová fyzika (Bc.)
Fyzika atómového jadra (Mgr.)
Metódy štúdia jadrovej štruktúry
Jadrové reakcie
PhD Jadrová fyzika

Novinky

24.9.2015 Update diplomových témNová séria prednášok "Jadrové reakcie"Nový typ asymet. štiepenia viď aj Nature News, Scientific American, Science News, Physics World, PhysOrg.com...Update PhD témNová séria prednášok "Vedecko technické výpočty"Update bakalárskych tém
Metódy štúdia jadrovej štruktúry

Predmet určený pre magisterské štúdium jadrovej fyziky
Cieľom predmetu je poskytnúť prehľad základných modelov opisu atómových jadier. Následne je snahou ukázať premostenie medzi informáciou o štruktúre atómového jadra a žiarením emitovaným z jadra v rôznych meraniach. Popri informácii o experimentálnej technike bude priestor venovaný aj interpretácii možných výsledkov. Predmet je určitou nadstavbou k predmetu Jadrová a subjadrová fyzika 1 prednášanom v prvom ročníku magisterského štúdia.
Termín výuky:
Utorok: 14:00 resp. 10:40 (F1-327)

Hodnotenie:

Priebežný test cez semester 40 bodov
Záverečný test 60 bodov (December, Janurár).
Bonus za vypracovanie zadani ~ 25 bodov (domáce úlohy a bonusové zadania na testoch).
Najlepší dvaja v hodnotení bonusových bodov dostanú o stupeň lepšie hodnotenie, za predpokladu získania aspoň 50 bodov.
Stupnica hodnotenia: (90-100) %....... A
(80-90) % ........ B
(70-80) % ........ C
(60-70) % ........ D
(50-60) % ........ E
(0-50) % ..... Fx


Témy:

Zhrnutie modelov jadier Verzia PDF  (Update 27.3.2020)
Rádioaktívne rozpady atómových jadier Verzia PDF  (Update 27.3.2020)
Štiepenie jadier Verzia PDF  (Update 6.4.2020)
Gama prechody Verzia PDF 
Jadrová izoméria Verzia PDF 
Experimentálne techniky Verzia PDF 
Rádioaktívne zväzky Verzia PDF 


Komentáre, pripomienky, otázky posielať na:antalicatfmph.uniba.sk

Posledná aktualizácia: 5.10.2018

Nepretržite vo výstavbe