kopce Stanislav Antalic fakulta

MENU

PhD témy
Diplomové témy
Bakalárske témy
Jadrová fyzika (Bc.)
Fyzika atómového jadra (Mgr.)
Metódy štúdia jadrovej štruktúry
Jadrové reakcie
PhD Jadrová fyzika

Novinky

24.9.2015 Update diplomových témNová séria prednášok "Jadrové reakcie"Nový typ asymet. štiepenia viď aj Nature News, Scientific American, Science News, Physics World, PhysOrg.com...Update PhD témNová séria prednášok "Vedecko technické výpočty"Update bakalárskych tém
PHD Nuclear Physics

Subject aimed to summarize and extend the knowledge of PhD students at the field of nuclear physics.

Evaluation:

Two tasks solved during the semester - each for 20 points
Final exam with three discussed topics or tasks to solve; in total 60 points (June - August).
Evaluation:
90+ points .......... A
80-90 points ........ B
70-80 points ........ C
60-70 points ........ D
50-60 points ........ E
0-50 points ........ Fx

Topics:

Short summary of shell model Verzia PDF 
Notes on radioactive decays Verzia PDF 
Nuclear Isomers Verzia PDF 
Notes on nuclear fission Verzia PDF 
Nuclear Reactions Verzia PDF 
RIBs Verzia PDF 


Komentáre, pripomienky, otázky posielať na:antalicatfmph.uniba.sk

Posledná aktualizácia: 5.10.2018

Nepretržite vo výstavbe