kopce Stanislav Antalic fakulta

MENU

PhD témy
Diplomové témy
Bakalárske témy
Jadrová fyzika (Bc.)
Fyzika atómového jadra (Mgr.)
Metódy štúdia jadrovej štruktúry
Jadrové reakcie
PhD Jadrová fyzika

Novinky

24.9.2015 Update diplomových témNová séria prednášok "Jadrové reakcie"Nový typ asymet. štiepenia viď aj Nature News, Scientific American, Science News, Physics World, PhysOrg.com...Update PhD témNová séria prednášok "Vedecko technické výpočty"Update bakalárskych tém
Fyzika atómového jadra

Predmet určený pre magisterské štúdium jadrovej fyziky


Prednášky a cvičenia: Utorok 8:10 (F1 327)
Konzultácie: Po dohovore e-mailom
Termín priebežného testu: 24.11.2014 (odhad).

Prihlasovanie sa na skúšky

Vypísanie termínov skúšok a zapísanie sa na ne bude realizované prostredníctvom AISu.

Hodnotenie:

Priebežný test cez semester 40 bodov
Záverečný test 60 bodov (December, Janurár).
Bonus za vypracovanie zadani ~ 25 bodov (domáce úlohy a bonusové zadania na testoch).
Najlepší dvaja v hodnotení bonusových bodov dostanú o stupeň lepšie hodnotenie, za predpokladu získania aspoň 50 bodov.
Spolu bude možné získať počas semestra ~ 125 bodov. Výsledné hodnotenie bude určené podľa základnej 100 bodovej časti nasledujúco:

90 a viac bodov ....... A
80-90 bodov ........ B
70-80 bodov ........ C
60-70 bodov ........ D
50-60 bodov ........ E
0-50 bodov ........ Fx

Skúšky

Mobily nie su povolené. Môžete použiť kalkulačku, pero a papier.

Opisovanie

Opisovanie domácich úloh je strata času - ako pre študenta, ktorý tým príde o možnosť naučiť sa niečo, tak pre vyučujúceho, ktorý nemá prehľad o skutočných znalostiach. Dôležitým je aj fakt, nespravodlivej výhody voči ostatným kolegom v ročníku. Preto je akékoľvek opisovanie neprípustné.
V prípade odovzdania opísanej domácej úlohy, budú body dotknutým študentom odpočítané, a to bez ohľadu na to kto od koho opisoval. V prípade opísania, alebo inej nepovolenej pomoci, na skúške študent automaticky stráca termín a z daného termínu má hodnotenie Fx.

Témy:

Základy Verzia PDF 
Vlastnosti atómových jadier Verzia PDF 
Vrstvový model Verzia PDF 
Rozpady atómových jadier Verzia PDF 
Alfa rozpad Verzia PDF 
Beta premena Verzia PDF 
Rozpadové rady Verzia PDF 
Štiepenie jadier Verzia PDF 
Emisia gamma kvánt Verzia PDF 
Jadrová izoméria Verzia PDF Komentáre, pripomienky, otázky posielať na:antalicatfmph.uniba.sk

Posledná aktualizácia: 5.10.2018

Nepretržite vo výstavbe