kopce Stanislav Antalic fakulta

Práca

Zhrnutie
Superťažké prvky
Štruktúra transfermií
Jadrá v okolí Z=82
Oneskorené štiepenie
Prezentácie

Novinky

24.9.2015 Update diplomových témNová séria prednášok "Jadrové reakcie"Nový typ asymet. štiepenia viď aj Nature News, Scientific American, Science News, Physics World, PhysOrg.com...Update PhD témNová séria prednášok "Vedecko technické výpočty"Update bakalárskych tém
na hlavnú stránku

Syntéza nových prvkovMimoriadne zaujímavou oblasťou jadrovej fyziky je už dlhodobo syntéza nových prvkov. Ide o takzvané superťažké prvky, t.j. prvky z okolia protónového čísla 110. Jadrá týchto prvkov sa skladajú z takmer 300 nukleónov (t.j. protónov a neutrónov). Jadroví fyzici si kládli odjakživa otázky ako napr.: "Aké najťažšie jadro môže existovať?", "Kde končí Mendelejevova periodická sústava prvkov?" alebo "Aká je stabilita a ako dlho môžu žiť systémy s extrémne veľkým počtom nukleónov?"
Už v 60-tych rokoch Strutinsky poukázal na existenciu takzvaného ostrova stability v okolí izotopu 298114, pre ktorý je predpoklad existencie uzavretých protónových a neutrónových vrstiev.

Ostrovy stability
Grafické znázornenie stability jadier a ostrova stability


Postupne experimenty poskytovali nové údaje a teória opisujúca atómové jadro sa menila. Menila sa nielen očakávaná poloha ostrova stability, ale aj jeho veľkosť. Doposiaľ ostávajú tieto otázky nezodpovedané. Aj preto sa na túto tému sústredí niekoľko tímov v špičkových laboratóriách zameraných na fyziku ťažkých jadier ako napr. GSI Darmstadt (Nemecko), JINR Dubna (Rusko), RIKEN (Japonsko), Jyväskylä (Fínsko), GANIL (Francúzsko), Berkeley Lab (USA) atď. Experimenty sú zamerané či už štúdiom jadrovej spektroskopie z ktorej získavame informácie o jadrovej štruktúre alebo priamo na syntézu nových prvkov.

Objavenie ostrova stability
Grafické znázornenie hľadania ostrova stability. Pevnina reprezentuje oblasť známych izotopov a lode jednotlivé experimentálne tímy snažiace sa dosiahnuť ostrov stability


Na separátore SHIP v GSI Darmstadt realizujeme všetky typy experimentov v oblasti najťažších jadier (jadrová spektroskopia, štúdium mechanizmu reakcií, syntéza nových prvkov a izotopov...). Na separátore SHIP v GSI boli v minulých rokoch objavené prvky od 107-meho prvku - Bohrium - až po 112-ty prvok - ktorý je zatiaľ nepomenovaný. Posledné pomenované prvky sú 110-ty prvok - Darmstadtium - a 111-ty prvok - Roentgenium. Medzi posledné výsledky možno spomenúť napr. syntézu izotopu 112-teho prvku 283112 v reakcii 48Ca+238U v januári 2007. Týmto sme ako prví potvrdili nezávisle možnosť syntetizovať superťažké prvky v tzv. "horúcej fúzii" ohlásenou v posledných rokoch z experimentov v Dubne.na hlavnú stránku


Komentáre, pripomienky, otázky posielať na:antalicatfmph.uniba.sk

Posledná aktualizácia: 5.10.2018

Nepretržite vo výstavbe