kopce Stanislav Antalic fakulta

Práca

Zhrnutie
Superťažké prvky
Štruktúra transfermií
Jadrá v okolí Z=82
Oneskorené štiepenie
Prezentácie

Novinky

24.9.2015 Update diplomových témNová séria prednášok "Jadrové reakcie"Nový typ asymet. štiepenia viď aj Nature News, Scientific American, Science News, Physics World, PhysOrg.com...Update PhD témNová séria prednášok "Vedecko technické výpočty"Update bakalárskych tém
na hlavnú stránku

Spektroskopia prvkov v okolí Z = 100Jadrovou spektroskopiou je možné získať mnoho informácií o štruktúre a vlastnostiach atómových jadier. Môžeme získať informácie o deformácii jadier, o párovaní nukleónov v jadre, o jednočasticových nilssonových hladinách. Pekný príklad tohto typu výskumu je napríklad systematika jednočasticových hladín izotopov Einsteinia.
Pri získavaní informácii o jadrovej štruktúre využívame najmä metódy alfa a gama spektroskopie, t.j. meranie charakteristík pre unikajúce alfa častice z jadra, prípadne emitované gamma kvantá, resp. RTG kvantá. Na tento účel sa využívajú komplexné detekčné systémy umožňujúce merať okrem spomenutých alfa častíc a gama kvánt aj elektróny (či už z procesu vnútornej konverzie alebo beta rozpadu), emitované protóny resp. fragmenty zo štiepenia jadier.
SHIP separator
Separátor SHIP slúžiaci na odseparovanie produktov reakcie a ich dopravenie do koncového detekčného systému

Mimochodom... Výnimočné postavenie v jadrovej spektroskopii má štúdium izomérov. Jadrová fyzika pozná viacero druhov izomérov s rôznymi - mnohokrát veľmi extrémnymi vlastnosťami.
Napríklad izomér v 180mTa má polčas premeny viac ako 1015 rokov čo je viac ako existencia vesmíru.
Niektoré izoméry majú extrémne vysokú energiu vzbudenia - ako napríklad 152mEr, ktorý je lokalizovaný cca 13 MeV nad základnou hladinou. Pri takto vysokej energii už samotný izomér tvorí neviazaný systém pre emisiu protónu a neutrónu.
Najťažším známym izomérom, ktorý zatiaľ poznáme je 270Ds. Tento izotop sme vytvorili prvýkrát v roku 2000 pri experimente zameranom na potvrdenie možnosti syntézy prvkov 110, 111 a 112.
na hlavnú stránku


Komentáre, pripomienky, otázky posielať na:antalicatfmph.uniba.sk

Posledná aktualizácia: 5.10.2018

Nepretržite vo výstavbe