kopce Stanislav Antalic fakulta

Práca

Zhrnutie
Superťažké prvky
Štruktúra transfermií
Jadrá v okolí Z=82
Oneskorené štiepenie
Prezentácie

Novinky

24.9.2015 Update diplomových témNová séria prednášok "Jadrové reakcie"Nový typ asymet. štiepenia viď aj Nature News, Scientific American, Science News, Physics World, PhysOrg.com...Update PhD témNová séria prednášok "Vedecko technické výpočty"Update bakalárskych tém
na hlavnú stránku

Spektroskopia prvkov v okolí uzavretej vrstvy Z = 82Mimoriadne zaujímavou oblasťou tabuľky izotopov je oblasť veľmi neutrónovo deficitných izotopov v okolí uzavretej vrstvy olova, t.j. Z = 82. V tejto oblasti sa totiž vyskytuje množstvo fenoménov mimoriadne zaujímavých z experimentálneho aj teoretického hľadiska. Typickým príkladom sú mimoriadne silné zmeny deformácie pre jednotlivé izotopy. Tieto boli dlhodobo predpovedané teoretickými prácami ale tento fakt potvrdili iba naše posledné experimenty na seaprátore SHIP keď sme syntetizovali nové izotopy 193Rn a 194Rn.
Významné štrukturálne zmeny sme zaznamenali taktiež pri syntéze neutrónovo-deficitných izotopov Polónia ako napríklad nový izotop 187Po , resp. 186Po. Za posledných 4-5 rokov sme v tejto oblasti syntetizovali celkovo 6 nových izotopov a významne vylepšili známe informácie o ďalších cca 40 tich izotopoch. Väčšina dát bohužiaľ v súčasnosti ešte len čaká na analýzu. A tak množstvo informácii o nových izomérnych stavoch, o koexistencii stavov s rôznou deformáciou, o hmotnostiach jadier, o deformačných zmenách, zriedkavých spôsoboch rozpadov jadier ostáva naďalej schovaných na diskoch na serveri.

na hlavnú stránku

Komentáre, pripomienky, otázky posielať na:antalicatfmph.uniba.sk

Posledná aktualizácia: 5.10.2018

Nepretržite vo výstavbe