kopce Stanislav Antalic fakulta

Práca

Zhrnutie
Superťažké prvky
Štruktúra transfermií
Jadrá v okolí Z=82
Oneskorené štiepenie
Prezentácie

Novinky

24.9.2015 Update diplomových témNová séria prednášok "Jadrové reakcie"Nový typ asymet. štiepenia viď aj Nature News, Scientific American, Science News, Physics World, PhysOrg.com...Update PhD témNová séria prednášok "Vedecko technické výpočty"Update bakalárskych tém
na hlavnú stránku

Oneskorené štiepenie po beta premeneJadrová astrofyzika si už dlhodobo kladie otázku o spôsobe nukleosyntézy prebiehajúcej pri výbuchoch supernov. Vo hviezdach prebieha syntéza jadier ťažších ako železo pomocou takzvaného s-procesu, r-procesu a rp-procesu.

rp-proces je proces, keď jadrá rýchlo zachytávajú protóny a je relevantný pri syntéze ľahkých jadier. Za syntézu ťažkých prvkov je však hlavne zodpovedný s-proces a r-proces. S-proces je proces, keď jadro zachytáva neutróny pomaly a postupne sa s pomocou beta- rozpadu premieňa na prvky s vyšším protónovým číslom. Z charakteristiky "pomalý" (slow) je odvodený aj názov tohto procesu. R-proces je naproti tomu veľmi rýchly (preto r-proces od slovíčka rapid). Môže prebiehať len v situácii s extrémne veľkým tokom neutrónov, keď jadro zachytí naraz veľké množstvo neutrónov čím sa presunie do veľmi neutrónovo bohatej oblasti tabuľky izotopov. Následne sa veľmi rýchlo pomocou beta-rozpadu zvýši protónové číslo a prebieha ďalší záchyt neutrónov a opäť beta- rozpad atd.

Niektorí teoretici sa domnievajú, že týmto spôsobom mohli pri počiatočnej nukleosyntéze vznikať aj superťažké prvky s protónovým číslom väčším ako 110 a mnoho úsilia sa v jadrovej fyzike venovalo pokusom nájsť superťažké prvky v prírode.... doposiaľ neúspešne. Kvalitatívne r-procesu rozumieme... kvantitatívne absolútne nie. Kľúčovým problémom v celej tejto story ostáva úloha štiepenia v r-procese. Nikto nevie odhadnúť dynamiku štiepenia v prípade jadier ďaleko od línie stability, resp. štiepení pri jadrách excitovaných na relatívne nízke energie po beta- premene - tzv. beta oneskorenom štiepení.
r proces a nukleosynteza
Grafické znázornenie r-procesu a nukleosyntézy ťažkých prvkov


Aj preto má mimoriadny význam štúdium mechanizmu štiepenia jadier a spoľahlivosti aktuálnych teoretických modelov opisujúcich štiepenie jadier. Unikátnym nástrojom pre získanie informácií o štiepení jadier je práve oneskorené štiepenie po beta premene. Za zmienku stojí fakt, že napriek obrovskému množstvu známych izotopov bolo doposiaľ identifikovaných len 9 jadier rozpadávajúcich sa oneskoreným štiepením po elektrónovom záchyte, nezriedka s pravdepodobnosťou rozpadu na úrovni 10-5.

Na separátore SHIP v experimentoch zameraných od oblasti veľmi neutrónovo deficitných jadier v okolí olova sme po prvý krát dokázali jednoznačne identifikovať oneskorené štiepenie po beta premene v neutrónovo deficitných izotopoch astátu. Následne sme identifikovali tento proces aj v ďalších izotopoch ako napr. neutrónovo deficitných izotopoch tália alebo francia. Unikátnosť tohto výsledku spočíva aj v tom, že môžme študovať štiepenie jadier v oblasti, kde boli doposiaľ štiepenia pozorované.

Mimoriadne zaujímavým výsledkom bola identifikácia nového typu asymetrického štiepenia (Physical Review Letters 105, 252502 (2010)). Doposiaľ každé asymetrické štiepenie jadier, nastalo v dôsledku vplyvu uzavretých vrstiev v dôsledku (podstata tzv. vrstvového modelu atómového jadra). Pri oneskorenom štiepení po beta premene 180Tl však po prvý krát vidíme nielenže asymetrické štiepenie ktoré nie je spôsobené existenciou uzavretých vrstiev. V tomto prípade vidíme asymetrické štiepenie napriek existencii uzavretých vrstiev, nakoľko vrstvový model by mal v tomto prípade spôsobiť práve symetrické štiepenie. Tento výsledok bol nasledne komentovaný aj vo viacerých populárno-vedeckých časopisoch ako napr. Nature News, Scientific American, Science News, Physics World and PhysOrg.com.

Získanie ďalších údajov o tomto spôsobe rozpadu bude ešte cieľom mnohých experimentov v budúcich rokoch.

na hlavnú stránku

na hlavnú stránku

Komentáre, pripomienky, otázky posielať na:antalicatfmph.uniba.sk

Posledná aktualizácia: 5.10.2018

Nepretržite vo výstavbe